Systemy sterowania PLC oraz PC

Zespół programistów przygotowuje rozwiązania bazując na wieloletnim doświadczeniu przy uruchomieniach maszyn i tworzeniu systemów zbierania danych oraz raportowania.

Posiadamy doświadczenie przy modernizacjach maszyn, zastępowania starych systemów sterowania nowymi opartymi na sterownikach PLC oraz panelach operatorskich w celu zapewnienia ergonomii oraz optymalizacji czasu procesu. W ramach danego etapu lub całego projektu w zależności od wymagań klienta wykonujemy: kosztorys, schematy blokowe, schematy elektryczne, instrukcje, naklejki, ocenę ryzyka, opis funkcji bezpieczeństwa oraz ich kalkulacje. Udzielamy gwarancji oraz wspieramy klienta na każdym etapie również pogwarancyjnym.

Panele operatorskie i systemy wizualizacji
Właściwy dobór i wdrożenie systemu wizualizacji ma ogromne znaczenie dla funkcjonalności obsługiwanej maszyny lub procesu oraz dla operatorów obsługujących maszynę czy proces. Odpowiednio zaprojektowany system wizualizacji jest w wielu przypadkach jedynym elementem, który wpływa na prowadzenie obiektu. Mając to na uwadze jesteśmy w stanie zaproponować system, który spełni wszystkie oczekiwania klienta. Mogą to być proste rozwiązania bazujące na panelach operatorskich oraz systemy wizualizacji dedykowane danemu obiektowi.

     
Szafy sterownicze i pulpity  
Nasza firma produkuje i dostarcza szafy sterownicze i pulpity dla systemów sterowania w różnych wykonaniach od prostych po złożone.   Przykładowe realizacje:
  Projekty maszyn oraz modernizacje zgodne z aktualnymi wytycznymi dyrektywy maszynowej 

Oferujemy usługę polegającą na zaprojektowaniu układu sterowania maszyny bądź urządzenia oraz ewentualnie dostarczeniu potrzebnych komponentów do montażu jak skrzynki elektryczne, pulpity, czujniki, przewody, naklejki, itp. oraz uruchomieniu i testowaniu. Układ sterowania zawierać może w minimalnej wersji schemat elektryczny oraz listę części, dodatkowo może zawierać dodatkowe elementy po ustaleniu z klientem.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie oceny ryzyka oraz projektowania bezpiecznych systemów sterowania.

            Bezpieczeństwo maszyn – znak CE 

Oferujemy usługę polegającą na kompleksowym przygotowaniu dokumentacji do wprowadzenia wyrobu na rynek europejski – znak CE.

Usługa obejmuje:

– przygotowanie dokumentacji elektrycznej,

– ocenę ryzyka,

– obliczenia według wymogów normy 13849-1,

– wykonanie instalacji i systemu sterowania z uwzględnieniem odpowiednich dla danej maszyny norm,

– na życzenie klienta możemy uczestniczyć w audycie jednostki notyfikowanej, jeśli maszyna wymaga takowej

Czujniki wizyjne

Posiadamy doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących czujniki wizyjne w zakresie rozpoznawania wzorców, wykrywania defektów, rozpoznawania kodów kreskowych, OCR.

Jesteśmy w stanie zaproponować optymalny system dla wymagań klienta.